טיפים מקצועיים בתחום תשתית למערכת מיזוג

ביצוע נכון של תשתית המיזוג ימנע מכם עוגמת נפש של פעולת המיזוג החל מחדירת מים דרך הצנרת בימי גשמים ועד אי יכולת לפעול כתוצאה מצריכת חשמל מוגברת ונפילות חשמל בלוח. מיועד לכל המערכות לכל מערכות המיזוג

תשתית למערכת מיזוג

 • pointיש להקפיד ולהזמין את קבלן המיזוג, מייד עם סיום בניית בלוקים / שלד הבית ולפני הטיח.

  יש להקפיד ולהכין תשתית לפני עבודת הטיח:
  point1ניקוז מים.
  point1צנרת נחושת למזגן.
  point1נקודות חשמל.(בהתאם לגודל המזגן מבחינת צריכת חשמל)

 • pointיש להקפיד, לעקוב אחרי קבלן המיזוג ולוודא שהוא מכין תשתית עפ"י התכנון המוקדם לעבודת המיזוג

 • pointבמידה וצנרת הגז יוצאת לכוון הגג (דרך התקרה), יש לוודא שקבלן מיזוג מכין צינור PVC ("מקל סבא") למניעת חדירת מים  דרך הצינור.

 • pointלאחר הכנת "מקל סבא, יש לוודא שקבלן האיטום אוטם את הצינור, למניעת חדירת מים דרך הקידוח.

 • pointרצוי לצלם את כל מהלך תשתית הצנרת, כדי  שבמידה ובעתיד תרצו לאתר את מיקום הצנרת תוכלו להעזר בתמונות וזאת מבלי לגרום לנזקים מיותרים.

 • pointיש להקפיד ולוודא שכל הציוד המותקן נושא תו תקן.

 • pointיש להקפיד ולוודא שעבודת הקבלן נעשה עפ"י התקן

 • הכל על התקן

 • pointיש להקפיד ולוודא שהקבלן עוטף את כל מהלך צנרת הנחושת ע"י בידוד תקני (עובי בידוד - מינימום 9 מ"מ).

 • pointיש לוודא מול קבלן המיזוג שכבל החשמל ו/או התקשורת בין היחידות שהונח על ידו , מתאים לסוג המזגנים שנבחרו להתקנה.

 • pointיש לוודא ולהקפיד שכל צנרת התשתית תבוטן עד כסוי מלא של הצנרת.

 • pointלפני כיסוי הצנרת ע"י בטון, יש לבדוק עם קבלן המזוג שבצנרת יש לחץ גז מזגן , המבטיח תקינות ושלמות הצנרת.

  הערה:
  (הבדיקה נעשית ע"י ונטיל ביקורת הקיים בקצה הצנרת).

 • pointבמידה והצנרת עוברת ברצפה, יש לבדוק שהצנרת מחוזקת היטב ברצפה לפני כיסוי בבטון.

 • pointלבדוק ולעקוב , האם כפופי הצנרת בוצעו ע"י מכשיר כיפוף (על פי התקן).

 • pointלסכם ולתאם מראש עם הקבלן המיזוג את האפשרות שהכבלים (חשמל ו/או תקשורת) בין יחידות פנים וחוץ יושחלו בתוך צינור וזאת כשבעתיד

  ניתן יהיה להחליף את הכבלים:
  point1במידה והכבל נפגע.
  point1לצורך שינוי סוג המיזוג אם ונחליט.

 • pointלסכם מראש - על קבלן המיזוג לנקות ולפנות את הזבל בסביבה שבה עבד לאחר כל יום עבודה.

IMG_5630